Dokumentacja API

Serwis dane-techniczne.pl udostępnia dane za pomocą REST API. Aby uzyskać dostęp do danych należy wykupić dostęp na poniższej stronie: http://allegro.pl

1. Wstęp

Po wykupieniu dostępu do API dostaniesz CLIENT_ID oraz CLIENT_SECRET. Kolejny krok to uzyskanie tokena.

1.1. Autoryzacja. Uzyskanie tokena


Metoda: GET
URL: http://dane-techniczne.pl/oauth/v2/token?client_id={CLIENT_ID}}&grant_type=client_credentials&client_secret={CLIENT_SECRET}
Parametry:
Parametr Opis Przykład
client_id Twój client_id ---
client_secret Twój client_secret ---
grant_type client_credentials client_credentials
Możliwe kody odpowiedzi:
200 OK
400 Bad request
Przykład odpowiedzi w przypadku powodzenia:
{
"access_token":
"TOKENTOKENTOKENTOKEN",
"expires_in": 3600,
"token_type": "bearer",
"scope": "scope1 scope2"
}

2. Zasoby

W przypadku pomyślnej próby uzyskania tokena, uzyskujemy dostęp do zasobów API. W każdym nagłówku żądania należy przekazać parametr Authorization z wartością Bearer {TWOJ TOKEN}

2.1. Lista marek motoryzacyjnych

Metoda: GET
URL: http://dane-tecniczne.pl/api/v1/brand/list
Przykład odpowiedzi w przypadku powodzenia:
[
{
"id": "1",
"name": "Alfa Romeo",
"link": "alfa-romeo"
},
{
"id": "2",
"name": "Audi",
"link": "audi"
}
]


2.2 Lista modeli dla marki samochodu

Metoda: GET
Url: http://dane-techniczne.pl/api/v1/brand/{brandId}/modelList
Przykład curl:
curl --request GET localhost:8005/api/v1/brand/list -H "Auth: Bearer 123"
Parametry:
Parametr Opis Przykład
{brandId} id marki 1

2.3. Lista generacji dla modelu samochodu

Metoda: GET Url: http://dane-techniczne.pl/api/v1/model/4/generationList

2.4. Lista silników dla generacji samochodu

Metoda: GET Url: http://dane-techniczne.pl/api/v1/model/4/generationList

2.5. Lista kategorii danych technicznych

Metoda: GET Url: http://dane-techniczne.pl/api/v1/category/list

2.6. Lista kategorii danych technicznych

Metoda: GET Url: http://dane-techniczne.pl/api/v1/category/list

2.7. Lista danych technicznych dla konkretnego silnika

Metoda: GET Url: http://dane-techniczne.pl/api/v1/category/list